07/10/19  Tin tức từ Phòng  4
kế hoạch thi giáo viên giỏi
 10/05/19  Tin của trường  65
Thông báo thu hồi SGK-SGV-ĐDDH 2018- 2019
 05/01/18  Tin của trường  106
chúc mừng năm mới
 25/04/16  Tin của trường  320
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Phan Thanh Giản.